Giới thiệu chung

Năm 1998, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào ký Hiệp định hợp tác về phát triển năng lượng điện, nhằm khai thác thế mạnh và bổ sung nguồn năng lượng điện giữa hai nước. Trên cở sở triển khai việc thực hiện Hiệp định, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng..
Xem chi tiết